פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין 5.00/5 (100.00%) 1 vote

שיתוף במקרקעין הינו מצב משפטי בו שני אנשים או יותר מחזיקים במשותף את הבעלות על אותו נכס מקרקעין. על פי חוק המקרקעין יכול להיווצר מצב בו מקרקעין משתייך לכמה בעלים כאשר כל אחד מהם הינו שותף בבעלות על הקרקע ו/או הנכס ואין איש מבין הבעלים שהינו הסמכות או הבעלות המוחלטת על חלקה מסוימת בקרקע זו (זכותו של כל שותף מתפשטת בכל חלק של המקרקעין, לפי חלקו, ולאו דווקא על חלק מסויים ומוגדר בהם).

מצבים של שיתוף במקרקעין יכולים להתרחש במספר מצבים נפוצים:

שותפות עסקית – מצב בו שני שותפים עסקיים או יותר בוחרים לקנות יחד נכס ולנהל בו את העסק המשותף שלהם.

שותפות זוגית – מצב בו שני בני זוג רוכשים בית יחדיו ומתגוררים בו יחדיו כאשר שניהם רשומים כבעלי הנכס.

ירושה משותפת – מצב בו ילדיו או צאצאיו של מאן דהוא יורשים ממנו נכס בעת לכתו ומהווים בעלים שותפים באחזקת הנכס.

מצבים אלו מצריכים ליווי משפטי והבנה משמעותית בתחום המשפטי של דיני המקרקעין. עלפי חוק המקרקעין רישומו של הסכם שיתוף בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) מבטיח שכל אדם יידע או יועמד בחזקת יודע כיצד מתנהלים המקרקעין וכיצד נחלקו השותפים בזכויות ובחובות בנוגע למקרקעין המשותפים (כל עוד לא נרשם הסכם השיתוף בטאבו, מחייב ההסכם את הצדדים לו בלבד).

פירוק שיתוף במקרקעין

ישנם מקרים בהם נפרדות דרכיהם של השותפים במקרקעין, בין אם מסיבות אישיות, בין אם מסיבות עסקיות או בשל החלטה על התפצלות. במקרים אלו, חשוב להסדיר את פירוק השותפות כך שכל אחד מהצדדים יהיה נשכר ויקבל את החלק הראוי לו בשותפות המקרקעין. על פי סעיף 37(א) לחוק המקרקעין "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף". לפיכך, על פי עקרון זה יכול כל שותף במקרקעין להביא לביצוע פירוק שיתוף במקרקעין השיתוף בכל עת. יש לציין כי גם במקרים אלו יש חריגים.

ישנן שלוש דרכים עיקריות לפירוק מקרקעין על פי חוקי המשפט הישראלי: חלוקה בעין, מכירת המקרקעין או רישום בית משותף.

פירוק שיתוף במקרקעין – חלוקה בעין

פירוק שיתוף במקרקעין שניתן לחלק אותם מבחינה תכנונית ובהתאם לחוק התכנון והבנייה. דוגמה לנכסים אלו יכולה להיות חלקת קרקע גדולה שניתן לבצע בה חלוקה למספר חלקות בשטח קטן יותר לפי מספר השותפים וכד'. אם החלוקה בעין אפשרית רק אם ישולמו תשלומי איזון משותף לשותף, רשאי בית המשפט לחייבם בתשלומים כאלה, אם נראה לו הדבר יעיל וצודק בנסיבות העניין.

מכירת המקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין בדרך של מכירת המקרקעין הינה שיטת חלוקה במקרים בהם הנכס אינו ניתן לחלוקה בעין או במקרים שהחלוקה אפשרית אך יכולה להיות לא מוצדקת ולגרום הפסד ניכר לשותפים כולם או חלקם. במקרים אלו מבוצע פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת התמורה שנתקבלה ממכירתם.

רישום בית משותף

פירוק שיתוף במקרקעין שעיקרם בית הראוי להירשם כבית משותף. דוגמה לנכסים אלו יכולה להיות בניין בעל מספר קומות או דירות שניתן לחלקם בין השותפים לפי חלקיהם במקרקעין. בית המשפט יכול לפסוק השלמות לחלקים שאינם שווים בין האחים או בכל מקרה בו החלוקה בין השותפים אינה זהה ומדויקת.

ראה עוד: עורך דין נדל"ן

סגור לתגובות.