הסמכות לדון בתביעה להשבת כספי ארנונה שנגבו ביתר, נתונה בידי בתי המשפט האזרחיים – ולא בבית משפט מינהלי

Rate this post

מאת: פיני רובינשטיין, עו"ד

רע"א 38146-05-12 עיריית פתח תקווה נ' פדרל פרטס שותפות מוגבלת, ניתן ביום 2.10.2012 ע"י בית המשפט המחוזי מרכז.

עובדות

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום, לפיה נדחתה בקשת הנתבעת, עיריית פתח תקווה (להלן: "העירייה"), לסלק על הסף את תביעה כספית שהגישה נגדה המשיבה (להלן: "התובעת").

2. ברקע הבקשה, תביעה להשבת כספי ארנונה שנגבו ביתר מהתובעת, זאת נוכח אי חוקיות שנפלה בתהליך חקיקת סווג הנכסים, משנעשתה ללא קבלת אישור השרים כנדרש.

3. העירייה עתרה לדחיית התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית. העירייה טענה, בין היתר, כי תביעה להשבת ארנונה ששולמה ביתר אינה תביעה כספית מובהקת, אלא מדובר בהשגה עקיפה על החלטתה בכל הנוגע לחיוב בארנונה, ולכן היה על התובעת לפנות בעניין זה בעתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים, במועד.

4. בית משפט השלום קבע כי המבחן הקובע לעניין הכרעה בשאלת הסמכות העניינית הוא מבחן הסעד, ומאחר שהסעד המבוקש בתביעה הוא סעד כספי, אזי הסמכות נתונה לבית המשפט האזרחי, ובענייננו – לבית משפט השלום.

בית המשפט המחוזי קבע

1. הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי כספי, ובחינת חוקיותה של החלטת הרשות טפלה לו ועל כן סבורני, כי צדק בית המשפט קמא בקביעתו כי מסורה בידיו הסמכות העניינית לדון בתביעה.

2. המדובר בענייננו בסעד של השבה, שהינו סעד כספי מובהק, ולא בביטול או שינוי החלטה מינהלית של העירייה שבה נתקפת ההחלטה המינהלית ישירות, שאז אכן היה יסוד לטענת העירייה, כי הסמכות נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

3. אין כאן תקיפה של ההחלטה המינהלית, אלא תובענה כספית שההחלטה המינהלית נבחנת באופן נגרר וטפל לה, ובית המשפט האזרחי מוסמך לדון בה, וזאת במסגרת סמכותו של בית המשפט האזרחי לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

4. שנית, וכידוע, אפילו נולדה עילת תביעה כספית בתחום המשפט המינהלי, נתונה הסמכות לדון בה לבתי המשפט האזרחיים. המבחן היחיד הקובע הוא מבחן הסעד "ואין נפקא מינה לדינא, אם עילתה של התובענה נולדה בתחום המשפט המינהלי, שגם במקרה זה אין מדובר אלא ב'תביעה אזרחית', שהסמכות לדון בה נקבעת לפי סכום התביעה, ומי שתובע כסף אין לומר עליו שתביעתו היא כיסוי לדבר אחר", זאת בהתאם להלכה שלפיה סמכותו העניינית של בית המשפט נקבעת לפי מבחן הסעד.

5. בנסיבות אלה נדחית בקשת רשות הערעור של העירייה.

למידע נוסף אודות תביעות ארנונה והפחתה כנסו

 


פוסט זה פורסם בקטגוריה הפחתת ארנונה, כללי. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.