הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

Rate this post

מאת: פיני רובינשטיין, עו"ד

 חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים.

עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות.

הודעה מוקדמת תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין.

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

"עובד במשכורת" – עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר.

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

*במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

*במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה – של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה הנ"ל;

*לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים;

 

ההוראה הנ"ל תחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, על הודעה מוקדמת להתפטרות.

 

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר

"עובד בשכר" – עובד שאינו עובד במשכורת.

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

*במהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

*במהלך שנת עבודתו השניה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

*במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

*לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים;

 

ההוראה הנ"ל תחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, על הודעה מוקדמת להתפטרות.

 

ויתור על עבודה בפועל

מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד בתקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

 

תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת

מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת

התפטרות ללא הודעה מוקדמת – האמור לעיל, לעניין חובת הודעה מוקדמת להתפטרות, לא יחולו על עובד, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

פיטורים ללא הודעה מוקדמת – האמור לעיל, לעניין חובת הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יחולו על מעביד, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי, או במקרה שעובד פוטר בנסיבות הבאות:

 

*פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי – לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי הענין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד – ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.

*פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין – בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בענין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

האמור לעיל אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

משרד עורכי הדין פ. רובינשטיין ושות' מתמחה בתחום דיני עבודה,יחסי עובד מעביד, חופש העיסוק, שכר עבודה והלנה, פיטורים והתפטרות, פיצויים, פיצויי פיטורים במקרים של התפטרות, שעות עבודה ומנוחה, עבודת נשים, פיטורים בזמן הריון, הרעת תנאים בשל הריון, הפליה בשל הריון, חילופי מעבידים, הסכמי עבודה/העסקה, סודיות ואי תחרות, תנאי עבודה וזכויות סוציאליות ועוד.

 

משרדנו הינו בעל התמחות ייחודית במקרים של התמוטטות כלכלית של המעביד (הפסקת פעילות, פשיטת רגל או פירוק של המעסיק) ומייצג עובדים במיצוי ואכיפת זכויותיהם במקרים שכאלו.

 

ראו גם: משפט מסחרי


פוסט זה פורסם בקטגוריה מאמרים. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.