דיני מקרקעין

דיני מקרקעין 5.00/5 (100.00%) 3 votes

מקרקעין, או בשמם הנפוץ יותר" נכסי נדל"ן (נכסי דלא-נידי, היינו לא ניידים), הינם נכסים שאינם מטלטלין. היינו, מקרקעין מתייחס לכל מה שנבנה על הקרקע או נטוע בה. בתחום המקרקעין נכללים כל הנכסים השייכים לאדם ומחוברים אל הקרקע בחיבור קבוע. כמו כן ניתן למצוא תחת הגדרה זו נכסים וגורמים שונים המחוברים אל הקרקע בחיבור זמני. בעלי נכסים אלו יכולים לסחור במקרקעין או לבצע בו כל עסקה רלוונטית.

דיני מקרקעין

עריכת עסקאות בנכסי דלא נידי נערכת באמצעות מכירת הנכס או השכרתו, חכירתו או העברתו בדמי מפתח. העסקאות המבוצעות בנכסי מקרקעין הינן בעלות היבטים משפטיים מורכבים ביותר ולכן נערכות עסקאות אלו בליוויו המלא של עורך דין המומחה לענייני נדלן ומקרקעין. תחום דיני מקרקעין הינו בין התחומים המורכבים, המסועפים והענפים ביותר בעולם המשפט. ניתן למצוא לא מעט חוקים וכללים המשתייכים לתחום דיני המקרקעין, כאשר כל אחד מן החוקים הללו הינו בעל השפעה מרבית על הנכס ועל חיי בעליו.

תחומי דיני מקרקעין

מאחר ותחום דיני מקרקעין הינו בין התחומים המורכבים שישנם, גם מהנדסים וחברות, אדריכלים וקבלנים מנוסים מוצאים עצמם מבולבלים וחסרי אונים מול מספר החוקים הרב. בין הנושאים המשמעותיים המשתייכים לתחום המקרקעין ניתן למצוא את הנושאים הבאים:

תמ"א 38: תכנית מתאר ארצית לצורך חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה. התכנית מאפשרת לשפץ בניינים ישנים בישראל שאינם מוגנים מפני רעידות אדמה.

תכנון ובנייה: ביצוע כל פרויקט נדל"ן מחייב הכנת תכנית מקצועית בטרם תחילת הפרויקט והבאתו לאישור. תהליכי התכנון והבנייה עוברים תחת ביקורת ופיקוח מחמירים מאד ולכן צריכים לעמוד בחוקים שונים בתחום דיני מקרקעין.

עסקאות מקרקעין: כל עסקת מכירה או קנייה של מקרקעין כוללת סכומי כסף גדולים ולכן ההקפדה על התקנות השונות בביצוע העסקה הינה מרבית.

פיתוח מקרקעין: פיתוח מקרקעין הינו נושא נרחב הכולל את פיתוח כל תחומי הבנייה בשטח בהתייחס למערכות הביוב והכבישים, המים, החשמל ועוד.

נדל"ן: נדל"ן הינו תחום עצום הכולל בתוכו עסקאות נדל"ן גדולות היקפים, השקעה במבנים, יזמות ובניית פרויקטים למגורים ומשרדים, מסחר ועוד.

כל אחד מהתחומים מהווה עולם שלם בפני עצמו המצריך העמקה והבנה מקצועית בתחום. לפיכך, לפני ביצוע עסקת מקרקעין בכל תחום שהוא יש להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בכל סוגי דיני המקרקעין.

ישנם מספר פרמטרים בהם מסייע עורך הדין מומחה דיני מקרקעין לקראת עסקת נדל"ן,בדיקת כדאיות העסקה המבוססת על נתוניה האותנטיים והרווחים הצפויים בה, בדיקת סיכונים קיימים בביצוע העסקה, יצירת הגנות חוקיות וראויות מפני הסכנות שבביצוע העסקה, יכולת מיקוח המבוססת על ידע מקצועי והיכרות מעמיקה עם עולם המס על עסקאות נדל"ן שונות.

סגור לתגובות.