דיני חברות

דיני חברות 5.00/5 (100.00%) 2 votes

חברה הינה גוף משפטי אשר לו ישות עצמאית נפרדת לחלוטין מבעליה ומנהליה. החברה הינה גוף משפטי שיכול להיות בבעלותו של אדם אחד בלבד או יותר. חברה הינה סוג אחד של אישיות משפטית, כאשר בישראל קיימים כמה סוגים שונים של התאגדויות (ישויות משפטיות) כגון אגודות שיתופיות, עמותות ושותפויות.

מהותם של דיני חברות

דיני חברות הם החוקים העוסקים בהסדרת היחסים המגוונים והשונים הקיימים במסגרת הפעילות של חברה, וביניהם היחסים שבין בעלי המניות לבין החברה, בין בעלי המניות לבין עצמם, בין בעלי המניות למנהלים, בין בעלי המניות לנושים, בין החברה לנושים וכד', וזאת על מנת לאפשר קיום של פעילות כלכלית חוקית עשירה ורווחית עבור הארגון. חשוב להעסיק את שירותי של עו"ד חברות מאחר ופעילות החברה מעצם טבעה כוללת ניגודי אינטרסים חריפים בין הגורמים השונים, חשוב להגדיר היטב את דיני החברות ולהבהיר אותן במישורים השונים. ניגודי האינטרסים של החברות נעים ברוב המקרים בין הגורמים השונים כמפורט לעיל.

לא בכדי, מחזיקה כל חברה בע"מ שירותים מקצועיים של עורך דין דיני חברות מומחה בתחום. על מנת לאפשר לחברה להתנהל תחת ניגודי האינטרסים ולמרות קיומם, עורך דין דיני חברות מסייע להחליט כיצד לפעול בדרך נכונה וחוקית.

ישות החברה

חברה מוגדרת כאישיות משפטית ועצמאית ואינה מזוהה עם אישים הפעילים בה, עם האישיות המשפטית של בעלי המניות בחברה או בפעילים אחרים המעורבים בפעילות השוטפת שלה. כאשר מדברים על דיני חברות ושירותי עו"ד חברות חשוב לשמור על הפרדה מלאה בין אישיות החברה לבין הפעילים בה, בין חובותיה של החברה וזכויותיה, לבין חובותיהם וזכויותיהם של החברים בה, ובין האישיות המשפטית של חבריה לבין זהותה של החברה עצמה.

בין דיני חברות נידונים נושאים משמעותיים המלווים על ידי עו"ד חברות הבקיאים בתחום דיני החברות ומלווים את הישויות המשפטיות בתהליכים השונים. בין התהליכים המשפטיים השונים ניתן למנות תהליכים של פירוק חברות מרצון, הקמת חברה בישראל, מכירות של חברות, נושאים בחוק החברות ועוד.

ראה עוד: עו"ד ליקויי בניה

סגור לתגובות.