אפשר לתבוע חוב ארנונה של חברה מבעלי השליטה בה רק בהליך של תביעה אזרחית ולא בהליך גבייה מנהלית

אפשר לתבוע חוב ארנונה של חברה מבעלי השליטה בה רק בהליך של תביעה אזרחית ולא בהליך גבייה מנהלית 5.00/5 (100.00%) 2 votes

מאת: פיני רובינשטיין, עו"ד

עת"מ 1311/07 רובינשטיין ואח' נ' עיריית רעננה, ניתן ביום 16.10.2007 ע"י בית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב.

עובדות:

1. העותרים הם בעלים משותפים של חברה פרטית שהחזיקה בשכירות חנות בקניון ברעננה וניהלה שם מסעדה.

2. החברה צברה הפסדים וחובות כספיים ולפיכך הפסיקה את פעילותה. כיוון שהחברה נותרה חייבת חובות ארנונה לרשות המקומית הופנתה אל כל אחד מן העותרים דרישת תשלום של מלוא חוב הארנונה בהתאם להוראות סעיפים 4 ו-5 לפקודת המיסים (גביה). ההודעות היתרו בעותרים שאם לא ישולם החוב במלואו יינקטו הליכי גביה מנהליים.

3. דרישת חוב הארנונה של החברה מן העותרים מבוססת על הוראת סעיף 8[ג] לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תשנ"ג – 1992 (להלן: "חוק ההסדרים"), לפיו ניתן לגבות חוב ארנונה סופי (חוב ארנונה שחלף לגביו מועד להגשה, ערר או ערעור או ניתנו בו פסק דין או החלטה חלוטים) בגין נכס שאינו משמש למגורים ומוחזק בידי חברה פרטית מבעל השליטה בחברה הפרטית אם התקיימו נסיבות מיוחדות המנויות בסעיף.

4. העותרים טענו, בין היתר, כי סעיף 8[ג] לחוק ההסדרים מאפשר גבייה מבעלי השליטה בהליכי תביעה אזרחית בלבד ולא בהליכים מנהליים.

5. עתירה זו מעוררת את שאלת חוקתיותה של הזכות לדרוש מבעל חברה את פירעון חובות הארנונה של החברה וכן את שאלת היקפה של זכות הדרישה האמורה.

בית המשפט לעניינים מנהליים פסק:

1. הירידה אל קניינם של בעלי השליטה בחברה פרטית אפשרית כאשר מתברר שהחברה העבירה לבעלי השליטה נכס מנכסיה בלי תמורה (בנסיבות של העברת נכסים בתמורה חלקית אפשרות הירידה אל קניינו של בעל השליטה מצטמצמת באופן יחסי לפער שבין התמורה המלאה לתמורה החלקית).

2. העותרים טוענים שהנסיבה של העברת נכס של החברה שלא בתמורה לידיהם לא התקיימה.

3. מן המסמכים שצרפו העותרים לעתירתם עולה לכאורה שטענת העובדה שלהם נכונה. אולם, גם אם תאמר שהראיות להוכחת טענת העובדה הזו אינן מספיקות או שבית משפט זה איננו בית משפט מוסמך לקבוע עובדות ממין זה, גם אז תתעורר השאלה היכן, באלו דרכים, על פי איזה מנגנון תתברר טענת העובדה הזאת. שכן אם הטענה נכונה היא שומטת את הקרקע מתחת לפני האפשרות לגבות את חוב החברה מבעלי השליטה.

4. לא מצאתי בחוק ההסדרים מנגנון מתאים לברור הטענה העובדתית. דרישת קיומו של המנגנון היא מאושיות הצדק הטבעי. שאם לא תאמר כך, מכתב הדרישה שיצא מגובה המס מטעם העירייה לנקיטת הליכים מנהליים בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) הוא החלטה של רשות מנהלית החותכת עובדות בלי כל יכולת להשיג עליהן. הדבר אינו מתיישב עם שיטתנו המשפטית.

5. בעקרון ניתן לקיים הליכי גביה מנהלית כנגד בעלי השליטה. אולם מקום שבעל השליטה  מבקש להתגונן כנגד דרישת התשלום בטענות של עובדה שאינן כלולות בעילות הערר לפי חוק הרשויות המקומיות, מן ההכרח לאפשר לו לערוך טענותיו בהליך שיפוטי ראוי. על כן בנסיבות כאלה אפשר לתבוע את החוב מבעלי השליטה רק בהליך של תביעה אזרחית ולא בהליך גבייה מנהלית.

ראו גם: הפחתת ארנונה


פוסט זה פורסם בקטגוריה הפחתת ארנונה, מאמרים. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.